Τιμοκατάλογος Λεωφορειακής Γραμμής

FROM / TO BRATISLAVA / BRNO / PRAHA
ONE WAY ROUND TRIP
AD CHI* STU SEN* AD CHI* STU SEN*
ATHENS- LAMIA 90 €

65€

1.800 Kč

70 €

1.900 Kč

80 €

2200 Kč

160 €

130 €

3.550 Kč

135 €

3.650 Kč

150 €

4.100 Kč

2,500 Kč 4,350 Kč
LARISSA 85 € 155 €
2,300 Kč 4,200 Kč
KATERINI / LEPTOKARIATHESSALONIKI 80 € 65 € 70 € 150 € 125 € 130 € 135 €
2,200 Kč 1,800 Kč 1,900 Kč 4,100 Kč 3,400 Kč 3,550 Kč 3,650 Kč

 

ATHENS – LARISA – THESSALONIKI – BUDAPEST – ATHENS
TICKET TYPE ADULT STUDENT SENIOR 65+ CHILD (age 2-12)
ATHENS

O/W  24.000 Huf 75 € 20.000 Huf 65 €    
A/R 40.000 Huf 140 € 36.000 Huf 120 €    
LARISSA

O/W 24.000 Huf 75 € 20.000 Huf 65 € 12.000 Huf 40 €
A/R 40.000 Huf 140 € 36.000 Huf 120 € 24.000 Huf 75 €
KATERINI-THESSALONIKI

O/W 24.000 Huf  75 € 20.000 Huf 65 €    
A/R 40.000 Huf  140 € 36.000 Huf 120 €    

 

FROM / TO OSTRAVA (OPAVA - KRNOV - BRUNTAL - OLOMOUC)
ONE WAY ROUND TRIP
AD CHI* STU SEN* AD CHI* STU SEN*
ATHENS- LAMIA 100 €

70 €

1.900 Kč

80 €

2200 Kč

90 € 170 €

130 €

3.550 Kč

140 €

3.800 Kč

160 €
2,700 Kč 2,500 Kč 4,600 Kč 4,350 Kč
LARISSA 95 € 85 € 165 € 155 €
2,600 Kč 2,300 Kč 4,450 Kč 4,200 Kč
KATERINI / LEPTOKARIA-THESSALONIKI 90 € 65 € 70 € 80 € 160 € 125 € 130 € 150 €
2,500 Kč 1,800 Kč 1,900 Kč 2,200 Kč 4,350 Kč 3,400 Kč 3,550 Kč 4,100 Kč

* CHILDREN: 2 - 12 YEARS OLD
* SENIOR: 65 +